Susunan Pengurus PA. Zainuddin

SK. No. 023/YPP-KH/B.1./VI/1982 tertanggal 1 Juni 1982 mengangkat pengurus dengan SK no: 01/D.03/YTPP.G/1984 tertanggal 4 Januari 1984 dengan susunan pengurus sebagai berikut:

Pelindung         : KH. Abdul Wahab Turcham
Penasehat         : Ny. Hj. Yahya Hasyim
Koordinator     :

1. Dra. Hj. Maryam A. Halim
2. Dra. Nur Zaenab
Ketua : Hj. Anis Hasan Anas S.H.
Sekretaris : Hamidah Said
Bendahara : Dra. Mufidah Makbul
Pembantu : 1. Munawaroh Said
2. Maschurin
3. Any Lutfiyah
4. Liliek Chusnul

Sampai tahun 2015 panti asuhan zainuddin telah melewati periode kepengurusan dengan 8 kali pergantian ketua antara lain:

a) Ibu Hj. Anis Hasan Anas S.H. Tahun 1984 – 1988
b) Ibu Dra. Hj. Maryam A. Halim Tahun 1988 – 1996
c) Ibu Hj. Maschurin Halim Tahun 1996 – 2001
d) Ibu Hj. Ummi Sa’adah Nur, S.PdI. Tahun 2001 – 2007
e) Ibu Hj. Maschurin Halim Tahun 2007 – 2010
f) Ibu Dra. Hj. Hindun Masrufah Z. Tahun 2010 – 2013
g) Ibu Hj. Maschurin Halim Tahun 2013 – 2016
h) Ibu Hj. Maschurin Halim Tahun 2016 – 2017

SK. No: 02/596/F/YTPS NU-KH/V/2016

Penasehat:
1. Drs. H. Suwito, M.M.
2. Hj. Nihayah A. Djabbar, B.A.

Ketua          : Hj. Maschurin

Ketua 1       : Hj. Chusnul Wiyadi

Ketua 2       : Hj. Nurdaningsih

Sekretaris   : Dra. Hj. Hindun Masrufah Zain

Bendahara  : Hj. Ummi Sa’adah Nur, S.PdI.

Seksi KSM, Usaha dan Dana:
1. Hj. Alfi Masruriyah Ja’far
2. Hj. Masfufah Jatmiko

Seksi Pendidikan dan Keterampilan:
1. Hj. Maschunah
2. Dra. Hj. Amirotul Mu’minah

Seksi Kerumahtanggaan:
1. Hj. Anik Kasiyati
2. Hj. Shofiati

Pengasuh:
1. Prapti Sumawartini, S.Ag.
2. Nurmadi